Khởi công gói thầu cuối cùng dự án giao thông hơn 5.300 tỷ đồng trong đầu tháng 8

Khởi công gói thầu cuối cùng dự án giao thông hơn 5.300 tỷ đồng trong đầu tháng 8

Bộ GTVT yêu cầu tăng cường thiết bị, nhân vật lực, bố trí tăng ca, kíp, điều chỉnh các mũi thi công cho phù hợp với mặt bằng đã được bàn giao tại dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đường bộ
Hàng loạt nhiệm vụ chưa hoàn thành ở dự án vốn ODA 5.300 tỷ đồng

Hàng loạt nhiệm vụ chưa hoàn thành ở dự án vốn ODA 5.300 tỷ đồng

Bộ GTVT đã đôn đốc nhiều lần nhưng ban QLDA vẫn chưa báo cáo kết quả thực hiện theo tiến độ yêu cầu dự án vốn ODA 5.300 tỷ đồng.

Đường bộ
Dự án giao thông hơn 5.300 tỷ đồng vẫn vướng quy định đất rừng

Dự án giao thông hơn 5.300 tỷ đồng vẫn vướng quy định đất rừng

Bộ GTVT đề nghị 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái cần sớm hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo ý kiến của Bộ NN&PTNN.

Đầu tư - Hạ tầng
Khởi công 4 gói thầu dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc trong tháng 9

Khởi công 4 gói thầu dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc trong tháng 9

Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương hoàn thành lựa chọn nhà thầu các gói thầu chưa triển khai thi công của dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đầu tư - Hạ tầng
Lộ diện doanh nghiệp trúng gói thầu lớn dự án ODA 5.300 tỷ

Lộ diện doanh nghiệp trúng gói thầu lớn dự án ODA 5.300 tỷ

Bộ GTVT vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-05 thuộc tuyến nối Lai Châu, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đường bộ
Bộ GTVT yêu cầu kiểm soát chặt tiến độ dự án ODA hơn 5.300 tỷ

Bộ GTVT yêu cầu kiểm soát chặt tiến độ dự án ODA hơn 5.300 tỷ

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA 2 kiểm soát tiến độ chất lượng dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đường bộ
Kiểm điểm, thúc tiến độ dự án giao thông hơn 5.300 tỷ

Kiểm điểm, thúc tiến độ dự án giao thông hơn 5.300 tỷ

Dự án giao thông hơn 5.300 tỷ khởi công 1 gói thầu từ tháng 12/2021, còn 10 gói thầu chậm dự kiến khởi công trong các tháng 4, 5 và 7.

Đường bộ