Loạt công trình nạo vét, duy tu luồng hàng hải đang triển khai thế nào?

Tác giả: Minh Thành

saosaosaosaosao
Hàng hải 12/12/2022 08:27

Hiện một số công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải đã hoàn thành thi công, đang làm nghiệm thu; trong khi có những công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Liên quan đến các công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải thực hiện năm 2021-2022, theo Cục Hàng hải VN, hiện có 3 tuyến luồng hoàn thành thi công nạo vét đến chuẩn tắc thiết kế được duyệt và hiện đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán công trình bao gồm: Luồng Hải Phòng (đoạn kênh Hà Nam, Bạch Đằng, Sông Cấm), luồng Cửa Lò và Cửa Việt.

4 tuyến luồng đang triển khai thi công nạo vét và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022 bao gồm: Luồng Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện), luồng Phà Rừng, Nghi Sơn, Đà Nẵng.

Loạt công trình nạo vét, duy tu luồng hàng hải đang triển khai thế nào?

 - Ảnh 1.

Luồng Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện) dự kiến hoàn thành nạo vét trong năm 2022 (ảnh: Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc)

Trong khi  đó, kè luồng hàng hải kênh Hà Nam (đoạn kè đầu kênh) đã hoàn thành thi công, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và hiện đang thực hiện các thủ tục thanh quyết toán công trình.

Ở  khu vực phía Nam, tuyến luồng đã hoàn thành thi công nạo vét đến chuẩn tắc thiết kế được duyệt và đang thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán công trình là luồng hàng hải sông Hậu (Luồng cho tàu biển trọng tải lớn).

Ngoài ra, 2 tuyến luồng đang triển khai thi công nạo vét và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022 bao gồm: Sài Gòn - Vũng Tàu và Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước), Rạch Giá; 1 tuyến luồng (Soài Rạp) đang hoàn thiện các thủ tục để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công và dự kiến khởi công tháng 12/2022.

Đối với các công trình thực hiện năm 2022-2023, có 3 tuyến luồng đang thực hiện các thủ tục về môi trường và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2022 để tổ chức phê duyệt thiết kế, đấu thầu, thi công trong quý I/2023 bao gồm: Soài Rạp, Sài Gòn - Vũng Tàu, Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu.

Các công trình thực hiện năm 2022-2024 (2 tuyến luồng): Hải Phòng (đoạn kênh Hà Nam, Bạch Đằng, Sông Cấm), Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện): đang triển khai thực hiện các thủ tục về môi trường và dự kiến sẽ hoàn thành trong quý I/2023 để tổ chức phê duyệt thiết kế, đấu thầu, thi công từ quý II/2023.

Kè kênh tắt luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu: đang triển khai thi công và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2022.

Ý kiến của bạn

Bình luận