Phân biệt lỗi sai làn và lỗi không tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường

Phân biệt lỗi sai làn và lỗi không tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường

Lái xe ô tô không tuân thủ việc chuyển làn theo biển báo, đi vào làn đường dành cho các phương tiện khác bị phạt từ 300.000 VNĐ đến 1.200.000 VNĐ, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1 tháng.

Hỏi đáp