Lỗi trục lái, Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi 3 dòng xe sang

Lỗi trục lái, Mercedes-Benz Việt Nam triệu hồi 3 dòng xe sang

Mercedes-Benz A-Class, GLA và CLA là 3 dòng xe bị xác định mắc lỗi kỹ thuật ở trục dẫn động trục lái và phải triệu hồi.

Lái xe an toàn