Ứng dụng lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô để cải tạo, nâng cấp hệ thống đường nội đô TP. Hải Phòng

Ứng dụng lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ô tô để cải tạo, nâng cấp hệ thống đường nội đô TP. Hải Phòng

Với lợi thế về giảm thiểu sử dụng vật liệu thô và nguồn cung cấp nhiêu liệu hóa thạch, hạn chế thải carbon và tăng khả năng khai thác mặt đường, công nghệ tái chế mặt đường bê tông asphal đã được phát triển và ứng dụng trong xây dựng, cải tạo đường ô tô. Một trong những kỹ thuật khả quan đó là việc sử dụng bitum nguội và xi măng. Với những lợi thế đó, TP. Hải Phòng đang ứng dụng công nghệ tái sinh nguội để cải tạo đường đô thị, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm giá thành xây dựng và kéo dài tuổi thọ lớp mặt đường.

Diễn đàn khoa học