Goodyear, Michelin chạy đua nghiên cứu lốp xe ô tô không cần bơm

Goodyear, Michelin chạy đua nghiên cứu lốp xe ô tô không cần bơm

Tạp chí GTVT - Loại lốp xe ô tô đặc biệt không cần bơm hơi đang nghiên cứu được kỳ vọng sẽ thay cho lốp xe bơm hơi trong tương lai gần.

Thị trường
Lốp ôtô - 6 điều quan trọng cần 'thuộc lòng' để lái xe an toàn

Lốp ôtô - 6 điều quan trọng cần 'thuộc lòng' để lái xe an toàn

Việc đảm bảo và duy trì tình trạng vận hành tốt nhất của lốp xe ô tô đóng vai trò quan trọng tới hành trình và sự an toàn tính mạng của lái xe cùng hành khách. Vì vậy, tài xế cần lưu ý và chăm sóc lốp xe một cách kỹ lưỡng nhất.

Lái xe an toàn