Luật Đường sắt sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2018

Tác giả: vr.com.vn

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 30/06/2018 08:17

Vừa qua, tại Phủ Chủ tịch diễn ra buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 Luật, trong đó có Luật Đường sắt. Theo đó, từ ngày 1/7/2018, Luật Đường sắt sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành.

 

Luật Đường sắt sửa đổi có hiệu lực

Luật Đường sắt năm 2017 gồm 10 chương, 87 điều, tăng 2 chương, giảm 27 điều so với Luật Đường sắt năm 2005, với đầy đủ các quy định điều chỉnh mọi hoạt động trong lĩnh vực đường sắt, có vai trò quan trọng và tác động rất lớn tới sự phát triển của ngành đường sắt nói riêng và kinh tế- xã hội của Việt Nam nói chung, bổ sung quy định đối với niên hạn sử dụng phương tiện giao thông đường sắt.

Trước đó, ngày 26/6/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Lệnh về việc công bố Đường sắt đã được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2017 tại kỳ họp thứ 3, khóa XIV. 

Toàn văn nội dung Luật Đường sắt xem tại đây . 

Ý kiến của bạn

Bình luận