Luồng Hải Phòng, sông Hậu sẽ được duy tu, nạo vét thế nào từ "gói 1.566 tỷ"?

Tác giả: M.Thành

saosaosaosaosao
Hàng hải 20/02/2023 10:39

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1736 phê duyệt Kế hoạch bảo trì công trình hàng hải năm 2023, với tổng kinh phí hơn 1.566 tỷ đồng.

Luồng Hải Phòng, sông Hậu sẽ được duy tu, nạo vét thế nào từ "gói 1.566 tỷ"?

 - Ảnh 1.

Nạo vét luồng Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện) - ảnh: Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Bắc

Trong tổng kinh phí hơn 1.566 tỷ đồng, công trình nạo vét duy tu luồng năm 2022 - 2023 là hơn 1.384 tỷ đồng, công trình thực hiện năm 2022 - 2025 là hơn 111,8 tỷ đồng, công trình thực hiện năm 2023 là hơn 49 tỷ đồng và những công trình thực hiện năm 2023-2024 là 19,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi chí cho các hạng mục sửa chữa, bảo dưỡng năm 2023 khoảng hơn 81 tỷ đồng.

Cụ thể, giai đoạn 2022 - 2023, sẽ có 4 tuyến luồng hàng hải tiếp tục được duy tu, nạo vét nhằm tạo thuận lợi cho tàu, thuyền hoạt động, nâng cao công suất khai thác của cảng biển Việt Nam gồm luồng Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện), luồng Soài Rạp, Sài Gòn - Vũng Tàu, luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn sông Hậu.

Giai đoạn 2023-2024, có 8 tuyến luồng chuyển tiếp sẽ được triển khai nạo vét, duy tu gồm Hải Phòng (đoạn Lạch Huyện), Hải Thịnh, Cửa Lò, Đà Nẵng, Sa Kỳ, Soài Rạp, Sài Gòn - Vũng Tàu và luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn sông Hậu.

Riêng năm 2023, hơn 49 tỷ đồng được chi cho việc nạo vét, duy tu 2 luồng là Kênh Cái Tráp và Rạch Giá.

Đối với luồng Hải Phòng (đoạn kênh Hà Nam, Bạch Đằng) được thực hiện duy tu trong kế hoạch từ năm 2022 - 2025, theo hình thức khoán duy trì chuẩn tắc.

Ngoài việc duy tu, nạo vét, Bộ GTVT cũng lên kế hoạch sửa chữa, bảo trì nhiều công trình hàng hải như hệ thống đê kè trên luồng hàng hải Kênh Hà Nam, hệ thống đê chắn sóng, đê chắn cát và lắp đặt tiêu báo hiệu trên đê chắn cát đoạn luồng Lạch Huyện (luồng hàng hải Hải Phòng), đê kè chắn cát trên luồng hàng hải Cửa Việt (đê Bắc và đê Nam), kè bảo vệ bờ kênh Tắt trên tuyến luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, hạ tầng hàng hải cảng Cái Lân (Tòa nhà B030).

Cùng đó, gần 5 tỷ đồng cũng sẽ được bố trí để thực hiện các Dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm, gồm: Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Sông Tiền, Định An - Sông Hậu, Trần Đề, Cửa Việt, Cửa Hội - Bến Thủy. 

Ý kiến của bạn

Bình luận