Báo động các dự án giao thông "lụt" tiến độ giải ngân

Báo động các dự án giao thông "lụt" tiến độ giải ngân

Theo thống kê của Bộ GTVT, hiện có 11 đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của Bộ GTVT.

Đầu tư - Hạ tầng