Hội nghị ATGT Việt Nam 2023: Ứng dụng vật liệu mới trong đảm bảo ATGT

Hội nghị ATGT Việt Nam 2023: Ứng dụng vật liệu mới trong đảm bảo ATGT

Tại Hội nghị ATGT 2023, nhóm tác giả nghiên cứu sinh Th.S Bùi Viết Cường và PGS.TS Trần Thị Kim Đăng đã đưa ra giải pháp ứng dụng vật liệu Microsurfacing trong bảo trì mặt đường ô tô, tái tạo độ nhám mặt đường và cải thiện ATGT.

Ứng dụng