Mô hình lưới dự báo thời gian bắt đầu ăn mòn cốt thép của bê tông trong môi trường biển

15/08/2019 17:17

Bài báo giới thiệu kết quả mô phỏng quá trình khuếch tán ion clo trong bê tông, qua đó dự báo thời gian ăn mòn cốt thép

 

TS. PHẠM ĐỨC THỌ; NGUYỄN THỊ NGOAN 

Trường Đại học Mỏ - Địa chấtn

TS. ĐÀO PHÚC LÂM; TS. NGUYỄN THỊ HẰNG 

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ý kiến của bạn

Bình luận