Mô hình lưới dự báo thời gian bắt đầu ăn mòn cốt thép của bê tông trong môi trường biển

24/10/2019 13:57

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ, áp lực pháp tuyến thí nghiệm và cỡ hạt lớn nhất danh định

 

ThS. NCS. BÙI THỊ QUỲNH ANH; PGS. TS. ĐÀO VĂN ĐÔNG

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

PGS. TS. NGUYỄN QUANG PHÚC

Trường Đại học Giao thông vận tải

ThS. VŨ THẾ THUẦN

Phòng thí nghiệm công trình giao thông LAS-XD72

1b
1b
2b
3b
4b
5b
6b
7b
8b
9b
10b
11b
12b
13b
14b
15b
16b
17b
18b
19b
20b
20b

 

21b
22b
23b
24b
25b

 

26b
27b
28b
29b
30b
31b
32b
33b
Ý kiến của bạn

Bình luận