Mô hình tính toán bê tông nhiều lớp sửa mặt đường bê tông xi măng

Diễn đàn khoa học 08/02/2021 06:18

Việc sửa chữa mặt dường bê tông xi măng (BTXM) biến mô hình tính toán trở thành bài toán BTXM nhiều lớp, lớp BTXM cũ và lớp bê tông phủ để sửa chữa. Việc nghiên cứu mô hình trạng thái ứng suất, biến dạng của tấm sau khi sửa chữa là hết sức quan trọng và cần thiết để từ đó đánh giá được trạng thái ứng suất và độ bền vững của kết cấu sau khi sửa chữa.

Tác giả: GS. TS. PHẠM HUY KHANG; TS. NGUYỄN TRỌNG HIỆP
              ThS. TRẦN THỊ THÚY; ThS. PHẠM QUANG THÔNG
             Trường Đại học Giao thông vận tải

Image704969
Mô hình tấm BTXM nhiều lớp

Mặt đường BTXM sau một thời gian khai thác với nhiều lý do khác nhau sẽ dẫn đến bị hư hỏng bề mặt. Có nhiều dạng hư hỏng khác nhau liên quan đến tấm BTXM mặt đường, tuy nhiên những dạng sử dụng vật liệu xử lý chủ yếu liên quan đến hư hỏng bề mặt tấm. Với dạng hư hỏng này sau sửa chữa bằng cách phủ một lớp vật liệu có chiều dày h, mặt đường sau sửa chữa sẽ làm việc như một mặt đường BTXM hai lớp.

Sự làm việc của mặt đường BTXM sau khi sửa chữa được coi như là loại mặt đường BTXM nhiều lớp. Lý thuyết tính được lập dựa trên việc giải bài toán tấm trên nền đàn hồi với móng và tấm BTXM mặt đường.

Trong trường hợp đặc biệt, khi phủ thêm một lớp BTXM nên mặt đường cũ (gia cường hoặc sửa chữa), bài toán quy về bê tông hai lớp.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây

Ý kiến của bạn

Bình luận