Mô phỏng ứng xử chịu uốn thuần túy của kết cấu ống thép nhồi bê tông

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Bạn đọc 20/01/2020 14:12

Kết cấu ống thép nhồi bê tông (CFST) được xem là kết cấu xây dựng hiện đại. Trên thực tế, các nghiên cứu...

 

PGS. TS. NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

TS. THÁI MINH QUÂN

PGS. TS. ĐÀO DUY LÂM

Trường Đại học Giao thông vận tải

.

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
Ý kiến của bạn

Bình luận