Áp dụng phương pháp qui hoạch động để giải bài toán thiết kế tối ưu phương án sơ đồ kết cấu nhịp cầu dây văng

Áp dụng phương pháp qui hoạch động để giải bài toán thiết kế tối ưu phương án sơ đồ kết cấu nhịp cầu dây văng

Phương pháp Quy hoạch động (QHĐ) là một phương pháp rất hiệu quả để giải nhiều bài toán trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là những bài toán thiết kế tối ưu. Với một số bài toán, sử dụng phương pháp QHĐ cho hiệu quả cao hơn hơn hẳn so với nhiều phương pháp khác. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp QHĐ để giải bài toán thiết kế tối ưu phương án sơ đồ kết cấu nhịp cầu dây văng với ví dụ cụ thể cho dự án cầu Cần Thơ 2.

Diễn đàn khoa học
Mô hình hóa hư hỏng dính bám trong kết cấu mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa

Mô hình hóa hư hỏng dính bám trong kết cấu mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa

Mục tiêu cơ bản của bài báo là dự đoán ảnh hưởng của sự hư hỏng lớp dính bám đến ứng xử cục bộ của kết cấu bản mặt cầu thép có sử dụng lớp phủ bằng bê tông nhựa. Ở đây, mô hình dầm chịu uốn năm điểm được sử dụng để đại diện cho kết cấu mặt cầu thép. Mô hình dầm này bao gồm lớp bản thép dày 14 mm, lớp dính bám bằng keo epoxy dày 2 mm và lớp phủ bê tông nhựa dày 7 cm. Trong đó, miền hư hỏng dính bám có dạng hình elip trụ rời rạc phân bố ngẫu nhiên trong lớp epoxy. Kết quả bài toán thu được bằng phương pháp phần tử hữu hạn thông qua phần mềm Comsol Multiphysics.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu chế tạo dầm bê tông dự ứng lực chữ T nhịp lớn 50 m

Nghiên cứu chế tạo dầm bê tông dự ứng lực chữ T nhịp lớn 50 m

Bài báo trình bày nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu và công nghệ chế tạo dầm bê tông dự ứng lực (DƯL) khẩu độ lớn nhịp 50 m tiết diện chữ T trên cơ sở cải tiến dầm định hình bê tông DƯL truyền thống. Kết cấu sử dụng tiết diện chữ T, bổ sung cốt cứng là bản thép bố trí vùng nén, sử dụng cốt thép DƯL ngoài. Công nghệ chế tạo dầm được chia thành các đốt cho phép phân bố cáp DƯL hợp lý.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu đề xuất đánh giá xếp hạng kết cấu công trình cầu tại Việt Nam

Nghiên cứu đề xuất đánh giá xếp hạng kết cấu công trình cầu tại Việt Nam

Bài báo trình bày phương pháp đề xuất cho đánh giá hiện trạng kết cấu công trình cầu giao thông tại Việt Nam, bao gồm: (1) Đánh giá xếp hạng hiện trạng các cấu kiện; (2) Đánh giá xếp hạng hiện trạng tổng thể công trình. Kết quả đánh giá xếp hạng là cơ sở để đưa ra các quyết định về khả năng chịu tải trọng và khả năng khai thác của công trình cũng như quyết định công trình cầu có cần phải được kiểm định phân tích, tính toán chuyên sâu hoặc thậm chí thí nghiệm thử tải để tìm tải trọng khai thác phù hợp.

Diễn đàn khoa học
Phân tích sự làm việc của lớp phủ mỏng Microsurfacing trong kết cấu mặt đường ô tô

Phân tích sự làm việc của lớp phủ mỏng Microsurfacing trong kết cấu mặt đường ô tô

Lớp phủ mỏng Microsurfacing không đóng vai trò chịu lực trong kết cấu áo đường. Chính vì vậy, không có nhiều bài báo nghiên cứu...

Bạn đọc
Mô phỏng ứng xử chịu uốn thuần túy của kết cấu ống thép nhồi bê tông

Mô phỏng ứng xử chịu uốn thuần túy của kết cấu ống thép nhồi bê tông

Kết cấu ống thép nhồi bê tông (CFST) được xem là kết cấu xây dựng hiện đại. Trên thực tế, các nghiên cứu...

Bạn đọc
Đánh giá tuổi thọ kết cấu áo đường mềm chịu ảnh hưởng của tải trọng và vận tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm

Đánh giá tuổi thọ kết cấu áo đường mềm chịu ảnh hưởng của tải trọng và vận tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm

Ở Việt Nam, việc quy hoạch giao thông và mạng lưới hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp sự phát triển của nền kinh tế...

Bạn đọc
Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh xác định dao động kết cấu công trình

Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh xác định dao động kết cấu công trình

Một trong những ứng dụng quan trọng của công nghệ xử lý ảnh trong ngành GTVT là đo đặc tính dao động phục vụ công tác đánh giá,

Ứng dụng
Nghiên cứu sử dụng công nghệ đúc chuyển keo trong tăng cường kết cấu bê tông bằng tấm bản thép

Nghiên cứu sử dụng công nghệ đúc chuyển keo trong tăng cường kết cấu bê tông bằng tấm bản thép

Nội dung bài báo nghiên cứu về công nghệ đúc chuyển keo (Resin Transfer Molding - RTM) được ứng dụng trong giải pháp ...

Thị trường
Nghiên cứu lựa chọn hợp lý kết cấu áo đường cao tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm

Nghiên cứu lựa chọn hợp lý kết cấu áo đường cao tốc bằng phương pháp cơ học thực nghiệm

Trên cơ sở các thông số về vật liệu, vận tốc khác nhau trong cùng điều kiện khí hậu TP. Hồ Chí Minh, với việc sử dụng phương pháp cơ học...

Sản phẩm