Một số vấn đề cần chú ý khi sử dụng móng cứng và nửa cứng trong kết cấu mặt đường ô tô và sân bay ở Việt Nam

Một số vấn đề cần chú ý khi sử dụng móng cứng và nửa cứng trong kết cấu mặt đường ô tô và sân bay ở Việt Nam

Bài báo trình bày một số vấn đề trong thiết kế và thi công loại mặt đường có sử dụng lớp móng dưới bằng loại móng cứng và móng nửa cứng trên một số quốc lộ và sân bay ở Việt Nam.