Một số vấn đề cần chú ý khi sử dụng móng cứng và nửa cứng trong kết cấu mặt đường ô tô và sân bay ở Việt Nam

19/07/2017 06:51

Bài báo trình bày một số vấn đề trong thiết kế và thi công loại mặt đường có sử dụng lớp móng dưới bằng loại móng cứng và móng nửa cứng trên một số quốc lộ và sân bay ở Việt Nam.

5. ham Huy Khang - ok-xog_Page_1
5. ham Huy Khang - ok-xog_Page_2
5. ham Huy Khang - ok-xog_Page_3
5. ham Huy Khang - ok-xog_Page_4
5. ham Huy Khang - ok-xog_Page_5
5. ham Huy Khang - ok-xog_Page_6
Ý kiến của bạn

Bình luận