Vấn đề đặt ra khi dùng đá đôlômit xây đường ô tô ở Ninh Bình

Vấn đề đặt ra khi dùng đá đôlômit xây đường ô tô ở Ninh Bình

Đôlômit là vật liệu được sử dụng khá phổ biến trong xây dựng đường ô tô như làm các lớp móng mặt đường, làm cốt liệu bê tông và bê tông nhựa.

Khoa học - Công nghệ
Kết quả thử nghiệm đất đá thải mỏ than Quảng Ninh gia cố xi măng làm móng, mặt đường ô tô

Kết quả thử nghiệm đất đá thải mỏ than Quảng Ninh gia cố xi măng làm móng, mặt đường ô tô

Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu thử nghiệm vật liệu đất, đá thải mỏ than Quảng Ninh gia cố xi măng và đưa ra những nhận xét, đánh giá về khả năng sử dụng vật liệu này trong xây dựng móng mặt đường ô tô ở Việt Nam.