Vấn đề đặt ra khi dùng đá đôlômit xây đường ô tô ở Ninh Bình

Khoa học - Công nghệ 19/05/2020 05:59

Đôlômit là vật liệu được sử dụng khá phổ biến trong xây dựng đường ô tô như làm các lớp móng mặt đường, làm cốt liệu bê tông và bê tông nhựa.


Đôlômit là một loại vật liệu được sử dụng khá phổ biến trên thế giới trong lĩnh vực xây dựng đường ô tô như làm các lớp móng mặt đường, làm cốt liệu bê tông và bê tông nhựa... Tại Việt Nam, Ninh Bình là địa phương có trữ lượng đôlômit lớn, đã được sử dụng tại một số dự án xây dựng công trình đường ô tô trên địa bàn tỉnh và bước đầu cho kết quả khả quan.

Công trình nghiên cứu của nhóm tác giart GS.TS. PHẠM HUY KHANG,TS. NGUYỄN TRỌNG HIỆP, Trường Đại học Giao thông vận tải và ThS. NCS. BÙI TIẾN THÀNH, Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình làm rõ hơn chỉ tiêu cơ bản của loại vật liệu này, đồng thời đưa ra những đánh giá ban đầu về tiềm năng khai thác sử dụng trong xây dựng nền mặt đường ô tô tại Ninh Bình.

Nội dung bài khoa học tại đây

 

Ý kiến của bạn

Bình luận