“Soi” chiếc Morgan Plus Four mà “chúa đảo” Tuần Châu đưa vào tầm ngắm

“Soi” chiếc Morgan Plus Four mà “chúa đảo” Tuần Châu đưa vào tầm ngắm

Theo chia sẻ của một đại diện Morgan chi nhánh Hà Nội, mẫu xe Morgan Plus Four đang trưng bày tại triển lãm VMS 2022 sẽ về thuộc về đại gia đất mỏ Đào Hồng Tuyển.