Một dự án cao tốc Bắc-Nam "ế" nhà đầu tư dự thầu

Tác giả: Minh Phương

saosaosaosaosao
Thị trường 15/10/2020 07:43

Bộ GTVT vừa báo cáo Chính phủ về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 05 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông.

tham-gia-du-an-ppp-cao-toc-bac---nam-ngoai-tam-voi
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Bộ GTVT, đến hết thời điểm gia hạn đóng thầu (12/10/2020), bên mời thầu đã tổ chức đóng, mở thầu theo đúng quy định.

Kết quả, 4 dự án thành phần: đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn đã có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu. Riêng dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Đối với 4 dự án thành phần có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, bên mời thầu sẽ đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, trình phê duyệt kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật; nhà đầu tư đạt điểm kỹ thuật theo yêu cầu sẽ được tiếp tục mở và đánh giá đề xuất tài chính thông qua phương pháp vốn góp nhà nước; các thông số khác như thời gian hoàn vốn, mức giá dịch vụ,... sẽ được xác định cố định. Nhà đầu tư có đề xuất giá trị vốn góp nhà nước thấp nhất và không vượt giá trị vốn góp tối đa của Nhà nước đã quy định trong hồ sơ mời thầu sẽ được xem xét đề nghị trúng thầu. Dự kiến, công tác lựa chọn nhà đầu tư sẽ hoàn tất trong tháng 12/2020.

Đối với dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, Bộ GTVT quyết định hủy thầu và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chuyển đối hình thức đầu tư theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Ý kiến của bạn

Bình luận