Một số vấn đề trong nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị tạo nhám và thu hồi hạt nhỏ trên bề mặt lớp cấp phối đá dăm mặt đường ô tô trước khi thi công lớp bê tông nhựa

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 20/12/2019 06:38

Ở nước ta từ trước tới nay, công đoạn làm sạch mặt lớp cấp phối đá dăm trước khi rải bê tông nhựa thường sử dụng máy nén khí...

 

TS. LÊ QUÝ THỦY;

TS. NGUYỄN VĂN THỊNH;

ThS. ĐINH TRỌNG THÂN

Viện Chuyên ngành Cơ khí Tự động hóa đo lường - Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tại

 

1
2
3
4
5

 

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Ý kiến của bạn

Bình luận