Một số yếu tố ảnh hưởng đến tính ổn định của tàu hàng rời

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Ứng dụng 01/01/2020 07:34

Hàng rời là hàng được xếp trực tiếp vào các hầm hàng của tàu mà không qua các vật chứa trung gian. ...

 

ThS. NGUYỄN XUÂN LONG

PGS. TS. NGUYỄN KIM PHƯƠNG

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

.

1
2
3
4
5
6
7
Ý kiến của bạn

Bình luận