Bình Thuận trao quyết định chủ trương đầu tư cho dự án Thanh Long Bay

Bình Thuận trao quyết định chủ trương đầu tư cho dự án Thanh Long Bay

Dự án Thanh Long Bay sẽ truyền bá văn hóa địa phương cho du khách quốc tế về giá trị văn hóa địa phương của tỉnh Bình Thuận.

Thị trường