Những vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Những vị khách quốc tế đầu tiên đến Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Hai đoàn khách quốc tế đầu tiên trong năm mới đều hành trình từ Frankfurt (Đức) đến Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.