Lamborghini Aventador S độc nhất Việt Nam thêm nâng cấp

Lamborghini Aventador S độc nhất Việt Nam thêm nâng cấp

Sau 3 năm lăn bánh, siêu xe được thay đổi một số chi tiết.

Đánh giá