Ngành Đường thủy phấn đấu cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4

Tác giả: VŨ CÔNG THÀNH

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 27/05/2016 10:48

Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam xác định, việc lập thành tích cao trong cải cách thủ tục hành chính là hành động cụ thể và thiết thực nhất để chào mừng Kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành ĐTNĐ Việt Nam.

Trong năm 2015, ngành ĐTNĐ đã giảm số lượng thủ tục hành chính từ 88 xuống 57 thủ tục, đồng thời hoàn thành và triển khai công bố thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 25 dịch vụ công trực tuyến chiếm 42% số dịch vụ, vượt 8 lần so với kế hoạch đăng ký.

IMG_20150517_181947_Snapseed_1

Hiện tại, Cục đang phối hợp với Bộ GTVT, Trung tâm Công nghệ thông tin Bộ GTVT, Tổng cục Hải quan xúc tiến làm việc với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện về thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 2 thủ tục tàu biển xuất nhập cảnh tại Cảng thủy nội địa.

Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam Hoàng Hồng Giang cho biết, các thủ tục hành chính được kiến nghị sửa đổi, bổ sung theo hướng giảm về thành phần hồ sơ, giảm quy trình thời gian giải quyết cho phù hợp với điều kiện thực tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm gánh nặng về thời gian, về kinh phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính; đồng thời, hạn chế tiếp xúc trực tiếp của người tham gia thực hiện thủ tục hành chính vào hệ thống nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực.

Trước đây, khi nộp hồ sơ, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính phải nộp bản giấy lên Cục, rồi chờ thẩm định hồ sơ, yêu cầu nộp phí, bổ sung hoàn thiện hồ sơ (nếu có)... Với phần mềm này, các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ ở bất cứ đâu. Các quy trình thủ tục hành chính sẽ được hệ thống hóa tự động trên máy tính giữa cá nhân, tổ chức với cơ quan chức năng. Chỉ mất từ một tới hai ngày, không cần phải tới cơ quan cấp phép, hồ sơ đã được xử lý.

Cục trưởng Hoàng Hồng Giang nhấn mạnh: “Bạn có thể đang hành trình trên tuyến hay tại văn phòng làm việc, trong nước hay ngoài nước hoặc ở bất cứ nơi nào, chỉ với một chiếc máy tính được nối mạng hay một chiếc điện thoại, trong vòng 5 phút, bạn đã có thể hoàn thiện bộ hồ sơ điện tử từ việc cấp giấy phép vận tải qua biên giới đến việc đăng ký phương tiện, làm thủ tục cho phương tiện rời, vào cảng bến hay, hoặc cấp, đổi bằng chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, hoặc tra cứu quy trình xử lý hồ sơ, dữ liệu”.

Theo kế hoạch năm 2016, Cục ĐTNĐ Việt Nam đăng ký với Bộ GTVT thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 21 thủ tục. Hiện tại, Cục đang phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đối tác triển khai khảo sát chuẩn bị thực hiện xây dựng phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho 21 thủ tục theo kế hoạch đăng ký với Bộ GTVT.

“Trong tháng 8 tới đây, nhằm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành ĐTNĐ, Cục đã đặt ra kế hoạch cho các nhà thầu phải hoàn thành việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công cấp độ 3, 4 cho toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục (34 thủ tục mức độ 3, đạt 100%)”, Cục trưởng Hoàng Hồng Giang cho biết.

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ĐTNĐ trong năm 2015 là 238.529 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 238.598 hồ sơ; số lượng hồ sơ giải quyết qua mạng là 0 hồ sơ.

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực ĐTNĐ trong 3 tháng đầu năm 2016 là 59.512 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn là 59.512 hồ sơ; số lượng hồ sơ thí điểm giải quyết qua tin nhắn SMS là 35 hồ sơ.

Về cải cách tài chính công, Cục trưởng cho biết, mức khoán chi phí hành chính hiện tại quá thấp, không kịp bù đắp với tỷ lệ tăng chỉ số giá hàng năm gây nhiều khó khăn trong hoạt động. Trên cơ sở đó, trong năm 2016, Cục sẽ hoàn thiện báo cáo Bộ phê duyệt Đề án áp dụng cơ chế đặc thù trong công tác quản lý bảo trì ĐTNĐ; tăng cường quản lý tài chính, tài sản hạ tầng, bảo toàn vốn và phát triển sản xuất kinh doanh của các Công ty cổ phần Quản lý bảo trì ĐTNĐ.

Bên cạnh những cải cách về thủ tục, một trong những điểm nổi bật trong cải cách thủ tục hành chính của Cục ĐTNĐ Việt Nam là cải cách tổ chức bộ máy hành chính với việc rà soát và rút gọn 11 phòng, ban xuống còn 9 phòng. Cục cũng đã hoàn thiện mô hình các phòng, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu thực hiện chính phủ điện tử theo yêu cầu của Nghị Quyết 36a của Chính phủ. Đồng thời, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được Cục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả tích cực.

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận