Ngành GTVT đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Ứng dụng 18/03/2021 12:13

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 1478/BGTVT- TTCNTT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử Bộ GTVT năm 2021.

chinh-phu-dien-tu-bo-gtvt-1614685598
Ngành GTVT đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò của đơn vị trong xây dựng Chính phủ điện tử, hướng  tới Chính phủ số; đưa nội dung ứng dụng CNTT  thảo  luận trong các cuộc họp giao ban định kỳ của đơn vị.  

Đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành, Bộ GTVT yêu cầu: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân để xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng. Bảo đảm đến tháng 7/2021 ít nhất 50% hồ sơ, công việc  tại đơn vị  (trừ văn bản mật) được xử  lý  trên mô trường mạng; đến tháng 12/2021 đạt tỷ lệ là 100%. Nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Tổng cục Đường bộ Việt Nam tập trung hoàn thành xây dựng CDSL kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Xây dựng các văn bản quy định thu thập, cập nhật dữ liệu; quản lý, vận hành và duy trì hệ thống CNTT. Đảm bảo dữ liệu đượccập nhật liên tục và có tính pháp lý. Nghiên cứu áp dụng các mô hình tính toán và sử dụng dữ liệu để lập kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin tích hợp Đường thuỷ nội địa (sử dụng nguồn kinh phí tài trợ của Chính phủ Úc). Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam thống nhất các chỉ tiêu thông tin quản lýphương tiện thủy nội địa.

Cục Đường sắt Việt Nam bám sát thủ tục xin nguồn kinh phí tài trợ của Chính phủ Úc để triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chủ động tổ chức triển khai các nội dung để sớm đưa vào khai thác. Tiếp tục thúc đẩy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện Dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý, theo dõi và giám sát công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam thống nhất các chỉ tiêu thông tin quản lý phương tiện lĩnh vực Đường sắt.

Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đẩy nhanh xây dựng CSDL tài sản kết cấu hạ tầng giao thônghàng không. Đồng thời tập trung xây dựng hệ thống thông tin quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện lĩnh vực Hàng không.

Cục Hàng hải Việt Nam tập trung hoàn thiện nâng cấp CSDL tàu biển và CSDL thuyền viên. Trong đó lưu ý khi đưa các hệ thống vào sử dụng phải hoànthành xây dựng các văn bản quy định thu thập, cập nhật dữ liệu; quản lý, vận hànhvà duy trì hệ thống CNTT.

Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành xây dựng CSDL phương tiện.

Toàn văn văn bản xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận