Nghề nào “hot” trong ngành GTVT?

Nghề nào “hot” trong ngành GTVT?

Theo dự báo, nhu cầu nguồn nhân lực ngành GTVT giai đoạn tới là vô cùng lớn, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó nổi lên với các chuyên ngành đào tạo hấp dẫn như: Logistics, Khai thác vận tải...

Xã hội