Ngành Bảo đảm An toàn hàng hải tri ân gia đình chính sách Tết Quý Mão 2023

Ngành Bảo đảm An toàn hàng hải tri ân gia đình chính sách Tết Quý Mão 2023

Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải (ATHH) Miền Bắc đã trao tặng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sỹ và nhiều phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Xã hội