Nghiên cứu áp dụng hình thức tổng thầu EPC trong đầu tư dự án giao thông

Tác giả: Thanh Huyền

saosaosaosaosao
Đường bộ 14/04/2023 13:49

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các hình thức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.


Ảnh minh họa: Thiết kế dự án nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - quốc lộ 1 thực hiện theo hình thức EC

Ảnh minh họa: Thiết kế dự án nút giao thông khác mức đường Hùng Vương - quốc lộ 1 thực hiện theo hình thức EC

Theo đánh giá của Bộ GTVT, các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT) sử dụng vốn đầu tư công do Bộ GTVT quản lý hiện nay chủ yếu được triển khai thực hiện theo trình tự thông thường. Thời gian tới, Bộ GTVT sẽ triển khai đầu tư các dự án có quy mô lớn, yêu cầu cao về kỹ thuật, sử dụng công nghệ mới.

Thông báo kết luận nêu rõ: "Cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, áp dụng để đa dạng hình thức thực hiện, phù hợp với từng công trình, dự án; nâng cao chất lượng công tác khảo sát thiết kế, tạo sự đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chí phí trong đầu tư xây dựng; đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước được tiếp cận, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại và góp phần củng cố, phát triển, thu hút nhiều hơn các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong đầu tư xây dựng KCHTGT".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Cục Đường cao tốc Việt Nam, các cục quản lý chuyên ngành, các ban QLDA trực thuộc Bộ GTVT nghiên cứu, báo cáo những vấn đề còn vướng mắc và đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các giải pháp để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng KCHTGT theo hình thức hợp đồng EPC, EC; gửi báo cáo về Bộ GTVT trước ngày 30/4/2023. Bộ GTVT giao Cục Quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD) chủ trì, tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, báo cáo Bộ GTVT trong tháng 5/2023 để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Đối với hình thức hợp đồng EC, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục QLĐTXD nghiên cứu, báo cáo rõ về thẩm quyền của Bộ GTVT trong việc xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn áp dụng hình thức hợp đồng EC đối với các dự án đầu tư xây dựng KCHTGT.

"Trường hợp không đủ thẩm quyền ban hành hoặc có thẩm quyền ban hành nhưng không thể giải quyết được những vướng mắc trong thực tiễn cần đề nghị Bộ KH&ĐT sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành thông tư mới để hướng dẫn việc lập hồ sơ mời thầu gói thầu EPC, EC tổ chức đấu thầu trong nước đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn để triển khai thực hiện", thông báo nêu rõ.

Cũng theo thông báo kết luận của Bộ GTVT, Cục QLĐTXD được giao chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế nghiên cứu, rà soát dự thảo Luật Đấu thầu sửa đổi và phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật và trong quá trình xây dựng, ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn, đảm bảo quy định cụ thể các nội dung liên quan để có đủ cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức gói thầu hỗn hợp đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tiễn và đặc thù của ngành GTVT.

Đồng thời nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật về xây dựng hiện hành, đề nghị Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn cụ thể về quản lý chi phí, lập dự toán gói thầu, quản lý hợp đồng, quản lý chất lượng công trình đối với hình thức gói thầu hỗn hợp đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng KCHTGT.

Ý kiến của bạn

Bình luận