Nghiên cứu các đặc trưng lý - hóa của Geofoam sản xuất ở Việt Nam

Tác giả: Nhóm tác giả

saosaosaosaosao
Bạn đọc 20/01/2020 14:25

Geofoam là vật liệu nhựa tổng hợp, nhẹ và được ứng dụng xây dựng...

 

KS. PHAN PHƯỚC VĨNH

PGS. TS. TRẦN NGUYỄN HOÀNG HÙNG

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

.

1a
2a
3a
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
Ý kiến của bạn

Bình luận