Nghiên cứu các loại phụ kiện trên tuyến Cát Linh - Hà Đông bằng mô hình động lực học

22/07/2019 14:21

Ở Việt Nam,giao thông đô thị đang là một trong những vấn đề thời sự nhất hiện nay và chúng ta đang triển khai, xây dựng các tuyến đường sắt đô thị.

 

TS. TRƯƠNG TRỌNG VƯƠNG

Trường Đại học Giao thông vận tải

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15

 

16
17
18
Ý kiến của bạn

Bình luận