Nghiên cứu đánh giá an toàn hệ thống công trình đường ray của đường sắt đô thị

30/05/2022 14:55

Bài báo trình bày phương pháp đánh giá an toàn hệ thống đường ray trên đường sắt đô thị (ĐSĐT) theo Tiêu chuẩn châu Âu EN 50126, trong khi Việt Nam chưa có tiêu chuẩn đánh giá an toàn hệ thống ĐSĐT (ĐGATHTĐSĐT)


 

Empty
Empty
Empty

 

Empty

 

Empty
Empty

 

Ý kiến của bạn

Bình luận