Nghiên cứu đánh giá an toàn hệ thống công trình đường ray của đường sắt đô thị

Nghiên cứu đánh giá an toàn hệ thống công trình đường ray của đường sắt đô thị

Bài báo trình bày phương pháp đánh giá an toàn hệ thống đường ray trên đường sắt đô thị (ĐSĐT) theo Tiêu chuẩn châu Âu EN 50126, trong khi Việt Nam chưa có tiêu chuẩn đánh giá an toàn hệ thống ĐSĐT (ĐGATHTĐSĐT)