Nghiên cứu đánh giá an toàn hệ thống công trình đường ray của đường sắt đô thị

Nghiên cứu đánh giá an toàn hệ thống công trình đường ray của đường sắt đô thị

Bài báo trình bày phương pháp đánh giá an toàn hệ thống đường ray trên đường sắt đô thị (ĐSĐT) theo Tiêu chuẩn châu Âu EN 50126, trong khi Việt Nam chưa có tiêu chuẩn đánh giá an toàn hệ thống ĐSĐT (ĐGATHTĐSĐT)

Lào xây dựng 2 tuyến đường sắt nối với Quảng Bình và Quảng Trị

Lào xây dựng 2 tuyến đường sắt nối với Quảng Bình và Quảng Trị

Chính phủ Lào có kế hoạch phát triển ít nhất bốn tuyến đường sắt để quốc gia không có biển này trở thành một quốc gia kết nối với các nước khác trên đất liền.

Giao thông 24h