Nghiên cứu đánh giá mối quan hệ giữa sự hư hỏng mặt đường bê tông và sự tiêu hao nhiên liệu sử dụng

Diễn đàn khoa học 15/12/2020 15:05

Nghiên cứu đánh giá sự hư hỏng mặt đường bê tông xi măng lên tiêu hao nhiên liệu và độ ồn trong điều kiện giao thông ở Việt Nam.


 

TS. TRẦN VŨ TỰ; KS. NGUYỄN VIẾT CƯỜNG 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

DT

Đường BTXM

Nghiên cứu đánh giá sự hư hỏng mặt đường bê tông xi măng (BTXM) lên tiêu hao nhiên liệu và độ ồn trong điều kiện giao thông ở Việt Nam. Bằng cách thu thập số liệu thực tế để tính giá trị PCI (Pavement Condition Index), thực nghiệm đo độ ồn và tiêu hao nhiên liệu trên các đoạn đường BTXM ở khu vực tỉnh An Giang, nghiên cứu đã xây dựng mô hình thể hiện mối quan hệ giữa giá trị PCI và mức tiêu hao nhiên liệu sử dụng cũng như độ ồn gây ra bởi mặt đường khi tham gia giao thông. Mô hình nghiên cứu với các tham số ước lượng mang ý nghĩa thống kê cho thấy, khi tình trạng mặt đường (PCI) giảm thì độ ồn sẽ tăng lớn hơn nhiều so với độ tăng của sự tiêu tốn nhiên liệu. Nghiên cứu cũng là cơ sở để ước lượng một cách gián tiếp mức độ hư hại mặt đường thông qua hai thông số là mức âm thanh và sự tiêu tốn nhiên liệu, khắc phục phương pháp tính toán trực tiếp vốn khó khăn do đòi hỏi chi phí khảo sát khá lớn.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận