Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác định vị hàng hải tại khu chuyển tải Hải Hà và luồng Diêm Điền

Diễn đàn khoa học 23/03/2021 10:58

Hàng hải hiện đại ngày nay, việc xác định vị trí tàu chủ yếu sử dụng các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu.


 

TS. NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
KS. LÊ DUY HIẾU; KS. LÊ MINH HIẾN
Cảng vụ Hàng hải Thái Bình

DT

Mặt bằng khu chuyển tải Hải Hà

 

Hàng hải hiện đại ngày nay, việc xác định vị trí tàu chủ yếu sử dụng các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu. Vị trí vệ tinh có độ chính xác và tin cậy cao, ngày càng phát triển và hoàn thiện. Tuy nhiên, vị trí nhận được từ máy thu GPS (Global Position System) cần thao tác trên hải đồ giấy hoặc kết nối hiển thị trên hải đồ điện tử. Như vậy, độ chính xác và tương thích của hải đồ đi biển với hệ thống định vị toàn cầu GPS là vô cùng quan trọng. Một sai số rõ nhất xuất hiện khi hải đồ không sử dụng hệ trắc địa WGS 84, ngoài ra còn nhiều loại sai số do việc khảo sát thiết lập hải đồ. Vùng ven biển Việt Nam có nhiều khu vực cảng hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải chưa thật sự hoàn thiện, dễ gây sai số định vị hàng hải dẫn đến các tai nạn hàng hải. Về vấn đề này, nhóm tác giả tiến hành nghiên cứu, khảo sát và đề xuất giải pháp nâng cao độ chính xác định vị hàng hải tại vùng nước cảng biển Thái Bình, khu vực chưa được khảo sát đầy đủ. Phương pháp và kết quả nghiên cứu của bài báo hoàn toàn có thể áp dụng cho các vùng biển khác của Việt Nam.

Nội fung xem tại đây

 

 Ý kiến của bạn

Bình luận