Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ArcGis xuất bản hải đồ điện tử enc

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ArcGis xuất bản hải đồ điện tử enc

Hải đồ là phương tiện trợ giúp quan trọng nhất cho người đi biển và đảm bảo an toàn hàng hải. Hiện nay, hải đồ điện tử là một trong những sản phẩm hiện đại nhất phục vụ cho mục đích này.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác định vị hàng hải tại khu chuyển tải Hải Hà và luồng Diêm Điền

Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác định vị hàng hải tại khu chuyển tải Hải Hà và luồng Diêm Điền

Hàng hải hiện đại ngày nay, việc xác định vị trí tàu chủ yếu sử dụng các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu.

Diễn đàn khoa học
Hải đồ điện tử: Bước chuyển mình của ngành Đường thủy nội địa

Hải đồ điện tử: Bước chuyển mình của ngành Đường thủy nội địa

lại nhiều tiện ích, đặc biệt là nâng cao ATGT đường thủy. Hiện nay, Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Việt Nam đang hoàn thiện những bước cuối cùng để đưa vào thử nghiệm.

Ứng dụng