Nghiên cứu lựa chọn giải pháp hợp lý giải quyết vấn đề lún lệch giữa đường nội bộ với các công trình trong khu công nghiệp xây dựng trên đất yếu

Ứng dụng 04/01/2020 06:06

Các khu công nghiệp hiện nay đa số được xây dựng trên nền đất yếu nên không tránh khỏi hiện tượng lún lệch giữa đường nội bộ với các công trình.

 

TS. MAI THỊ HẢI VÂN;

KS. PHAN ĐỨC DUY

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

TS. ĐỖ THẮNG

Trường Đại học Thủy lợi

1a
2
3a
4a
 
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
12a
13a
14a
15a
Ý kiến của bạn

Bình luận