Nghiên cứu mô hình tự động phát hiện sự cố giao thông của dòng xe hỗn hợp trên mô phỏng

10/10/2017 07:01

Nghiên cứu này sử dụng mô phỏng trong thực nghiệm sự cố giao thông trên một đường phố tại TP. Hồ Chí Minh.

tan_Page_1
tan_Page_2
tan_Page_3
tan_Page_4
tan_Page_5
tan_Page_6
tan_Page_7
Ý kiến của bạn

Bình luận