Nghiên cứu thời gian chờ trung bình tại nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu trong điều kiện dòng xe hỗn hợp

Nghiên cứu thời gian chờ trung bình tại nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu trong điều kiện dòng xe hỗn hợp

Bài báo dựa trên số liệu được thu thập tại các nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu ở Hà Nội để phát triển mô hình quan hệ giữa thời gian chờ trung bình và các đại lượng chương trình tín hiệu đèn. Thông qua đó, việc tính toán thời gian chu kỳ tối thiểu và tối ưu được xác định một cách chính xác và phù hợp với thực tiễn hơn.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu mô hình tự động phát hiện sự cố giao thông của dòng xe hỗn hợp trên mô phỏng

Nghiên cứu mô hình tự động phát hiện sự cố giao thông của dòng xe hỗn hợp trên mô phỏng

Nghiên cứu này sử dụng mô phỏng trong thực nghiệm sự cố giao thông trên một đường phố tại TP. Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xử lý vùng vệt ảnh để nhận biết/đếm dòng xe hỗn hợp trên nền ứng dụng với thời gian thực

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xử lý vùng vệt ảnh để nhận biết/đếm dòng xe hỗn hợp trên nền ứng dụng với thời gian thực

Bài báo trình bày một phương pháp phân tích nhận biết đếm các loại xe trong dòng hỗn hợp có mật độ cao như trạng thái bão hòa/kẹt xe, trên đường có hình nền phức tạp.

Những thói xấu của văn hóa xe máy ở Việt Nam

Những thói xấu của văn hóa xe máy ở Việt Nam

Tính vô kỷ luật cá nhân, tùy tiện, gian vặt, vô kỷ luật tập thể hay tính vô cảm, còn những vô số những thói xấu đang tiềm ẩn sẽ có khả năng bùng phát.

Ý kiến phản biện
Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích xung đột để đánh giá tiềm năng tai nạn trong nút giao mức đơn giản với dòng xe hỗn hợp

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích xung đột để đánh giá tiềm năng tai nạn trong nút giao mức đơn giản với dòng xe hỗn hợp

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng một phương pháp đơn giản có chi phí thấp nhằm đánh giá chủ động ngăn ngừa những tiềm năng tai nạn trong loại hình nút giao đơn giản. Trên cơ sở nền tảng của kỹ thuật phân tích xung đột lựa chọn, tác giả đã phát triển mô hình bao gồm các loại xung đột có trong các dòng giao thông hỗn hợp và cách xử lý số liệu thống kê theo ANOVA chắc chắn. Nghiên cứu bước đầu trên một nút giao cụ thể cho thấy đây là giải pháp tốt cần được ứng dụng rộng rãi.

Ý kiến phản biện