Nghiên cứu nhiệt thủy hóa của bê tông tự đầm trong điều kiện khí hậu nóng tại Việt Nam

Diễn đàn khoa học 07/05/2021 15:19

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm về diễn biến nhiệt độ của bê tông tự đầm (SCC) do thủy hóa xi măng trong điều kiện thời tiết nóng tại Việt Nam. Kết quả thí nghiệm cho thấy, nhiệt thủy hóa của các mẫu bê tông tự đầm được trộn ở nhiệt độ cao khác biệt lớn so với các mẫu bê tông tự đầm được trộn tại nhiệt độ thường.

Tác giả: TS. LÊ VĨNH AN
              TS. THÁI KHẮC CHIẾN
              Trường Đại học Giao thông vận tải

Image742554
Sơ đồ phương pháp đo nhiệt độ bán đoạn nhiệt

Ảnh hưởng của thời tiết nóng đến nhiệt thủy hóa của bê tông nói chung và bê tông tự đầm nói riêng đã được nghiên cứu trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Nhiệt thủy hóa gây ra chênh lệch lớn về nhiệt độ trong lòng và bên ngoài khối bê tông, do vậy có nguy cơ làm xuất hiện các vết nứt trong bê tông, đặc biệt là bê tông khối lớn. Bê tông tự đầm có ưu điểm là thi công nhanh và thường được sử dụng để đổ các kết cấu có kích thước lớn, do đó nhiệt thủy hóa càng là vấn đề cần được nghiên cứu. Nhiều tác giả đã nghiên cứu về nhiệt hủy hóa cũng như ảnh hưởng của nhiệt thủy hóa đến các tính chất của bê tông tự đầm [1,2,3,4,5], tuy nhiên ảnh hưởng của nhiệt thủy hóa trong điều kiện nhiệt độ môi trường cao chưa được nghiên cứu đầy đủ đối với bê tông tự đầm, đặc biệt là với điều kiện cụ thể tại Việt Nam.

Nghiên cứu này nhằm xác định diễn biến nhiệt độ do nhiệt thủy hóa trong lòng khối bê tông tự đầm theo phương pháp bán đoạn nhiệt (đo nhiệt độ tại tâm khối bê tông đã được cách nhiệt với môi trường sao cho mất mát nhiệt là nhỏ nhất). Nhiệt độ lớn nhất và thời điểm đạt được nhiệt độ này ứng với các hỗn hợp bê tông tự đầm khác nhau là mục tiêu nghiên cứu. Các thí nghiệm được tiến hành tại Phòng Thí nghiệm Vật liệu xây dựng, Trường Đại học GTVT.

Mời độc giả xem nội dung đầy đủ bài khoa học tại đây 

Ý kiến của bạn

Bình luận