Nghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

30/06/2017 05:46

Nghiên cứu này được đề xuất nhằm tận dụng nguồn thải xỉ than từ Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh làm cọc vật liệu rời để gia cố nền đường đắp trên nền đất yếu, vừa khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu, vừa giảm giá thành xây dựng công trình, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nhà máy nhiệt điện thải ra.

 

5. Chau Truong Linh-xog_Page_1
5. Chau Truong Linh-xog_Page_2
5. Chau Truong Linh-xog_Page_3
5. Chau Truong Linh-xog_Page_4
5. Chau Truong Linh-xog_Page_5
5. Chau Truong Linh-xog_Page_6
5. Chau Truong Linh-xog_Page_7
5. Chau Truong Linh-xog_Page_8
Ý kiến của bạn

Bình luận