Hiệu quả dùng xỉ than thay cốt liệu mịn trong hỗn hợp bê tông nhựa

Hiệu quả dùng xỉ than thay cốt liệu mịn trong hỗn hợp bê tông nhựa

Xỉ than phát thải gây ô nhiễm môi trường. Sử dụng loại phế thải này làm vật liệu xây dựng sẽ giải quyết được mục tiêu kép.

Ứng dụng
Nghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Nghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Nghiên cứu này được đề xuất nhằm tận dụng nguồn thải xỉ than từ Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh làm cọc vật liệu rời để gia cố nền đường đắp trên nền đất yếu, vừa khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu, vừa giảm giá thành xây dựng công trình, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nhà máy nhiệt điện thải ra.