Ứng dụng Geocrete trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh.

Ứng dụng Geocrete trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh.

Bài báo giới thiệu công nghệ thi công ứng dụng chất phụ gia Geocrete cho nền đường đắp qua khu vực đất yếu tại vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp vật liệu xỉ than - tro bay chưa xử lý - xi măng để đắp nền và làm lớp móng kết cấu áo đường tại tỉnh Trà Vinh

Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp vật liệu xỉ than - tro bay chưa xử lý - xi măng để đắp nền và làm lớp móng kết cấu áo đường tại tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu của bài báo là giới thiệu sử dụng hỗn hợp xỉ than - tro bay chưa qua xử lý từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải gia cố xi măng để làm vật liệu đắp nền và móng kết cấu áo đường trong xây dựng công trình giao thông hoặc làm thân đê, đập công trình thủy lợi tại tỉnh Trà Vinh.

Lập bản đồ địa chất TP. Trà Vinh phục vụ xây dựng hạ tầng giao thông

Lập bản đồ địa chất TP. Trà Vinh phục vụ xây dựng hạ tầng giao thông

Việc lập bản đồ địa chất để phục vụ công tác xây dựng hiện nay là rất quan trọng, vì vậy cần phải có một công cụ hỗ trợ giúp xác định nhanh, chính xác các mặt cắt địa chất, từ đó có thể đánh giá được địa chất của các vùng khảo sát một cách khách quan và hợp lí nhất.

Phân tích ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng hệ cọc đất - tro bay - xi măng có xét ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên

Phân tích ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng hệ cọc đất - tro bay - xi măng có xét ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về gia cố nền đất yếu tại TP. Trà Vinh bằng hệ cọc đất - tro bay - xi măng.

Nghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Nghiên cứu ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng cọc xỉ than từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Nghiên cứu này được đề xuất nhằm tận dụng nguồn thải xỉ than từ Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh làm cọc vật liệu rời để gia cố nền đường đắp trên nền đất yếu, vừa khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu, vừa giảm giá thành xây dựng công trình, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường do nhà máy nhiệt điện thải ra.

Xây dựng phần mềm CONSOIL 2.0 tính toán xử lý nền đất yếu dưới nền đắp cao có xét đến sự biến đổi các chỉ tiêu cơ lý đất yếu trong vùng gây lún

Xây dựng phần mềm CONSOIL 2.0 tính toán xử lý nền đất yếu dưới nền đắp cao có xét đến sự biến đổi các chỉ tiêu cơ lý đất yếu trong vùng gây lún

Mục tiêu của bài báo là nghiên cứu sự thay đổi các tính chất cơ lý đất theo thời gian khi nền đất cố kết, trong biện pháp đắp gia tải hoặc kết hợp biện pháp thoát nước thẳng đứng (giếng cát, bấc thấm).

Các phương pháp tính toán cọc xi măng đất

Các phương pháp tính toán cọc xi măng đất

Bài báo tập trung tìm hiểu tổng quan về phương pháp CXMĐ và các phương pháp tính toán CXMĐ.

Áp dụng cọc đất – xi măng gia cố kè kết hợp đường giao thông sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình

Áp dụng cọc đất – xi măng gia cố kè kết hợp đường giao thông sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình

KS. LÊ VĂN KHỞI TS. CHÂU TRƯỜNG LINH Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà nẵng Người phản biện: ThS. Phạm Xuân Tiến ThS. Hà Xuân Đàn

Khoa học - Công nghệ