Nghiên cứu phương pháp thử nghiệm và ảnh hưởng của một số yếu tố đến góc nội ma sát và lực dính của bê tông asphalt BTNC12.5

15/01/2018 15:37

Góc nội ma sát φ và lực dính c là các thông số cơ học cơ bản của bê tông asphalt (BTA) đặc trưng cho khả năng kháng cắt của BTA dưới tác dụng của tải trọng khai thác.


hung_Page_01
hung_Page_02
hung_Page_03
20
hung_Page_04
hung_Page_05
hung_Page_06
hung_Page_07
hung_Page_08
hung_Page_09
hung_Page_10
hung_Page_11
hung_Page_12
Ý kiến của bạn

Bình luận