Ảnh hưởng của đặc tính kháng cắt và tải trọng đến biến dạng không hồi phục của bê tông asphalt

Ảnh hưởng của đặc tính kháng cắt và tải trọng đến biến dạng không hồi phục của bê tông asphalt

Thiết bị thí nghiệm biến dạng không hồi phục theo mô hình nén ba trục tải trọng lặp được nghiên cứu và lắp đặt tại Phòng Thí nghiệm công trình, Trường Đại học GTVT [2], được sử dụng để khảo sát ảnh hưởng của cường độ kháng cắt của hỗn hợp và ngưỡng tải trọng tác dụng đến biến dạng không hồi phục của mẫu bê tông nhựa. Bài báo trình bày kết quả thí nghiệm biến dạng không hồi phục theo mô hình thí nghiệm được xây dựng đối với hai loại hỗn hợp BTA phổ biến ở Việt Nam và phân tích ảnh hưởng của đặc tính kháng cắt và mức tải trọng tác dụng đến biến dạng không hồi phục của BTA ở điều kiện nhiệt độ cao.

Diễn đàn khoa học
Ảnh hưởng của điều kiện hóa già đến sức kháng nứt của bê tông asphalt

Ảnh hưởng của điều kiện hóa già đến sức kháng nứt của bê tông asphalt

Sự hóa già của bitum là một trong những yếu tố quan trọng gây ra các hư hỏng liên quan đến nứt mặt đường bê tông asphalt. Sự hóa già của bitum có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, thi công và khai thác mặt đường. Vì vậy, đánh giá sức kháng nứt của bê tông asphalt là một trong những chỉ tiêu cần được thực hiện để có thể nâng cao được chất lượng và độ bền của mặt đường asphalt trong thời gian khai thác.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu mức độ dính bám giữa hai lớp bê tông asphalt của hệ kết cấu áo đường mềm theo phương pháp giải tích

Nghiên cứu mức độ dính bám giữa hai lớp bê tông asphalt của hệ kết cấu áo đường mềm theo phương pháp giải tích

Lý thuyết tính toán hệ kết cấu áo đường mềm nhiều lớp (từ hai lớp trở lên) đã được xây dựng từ những năm 50 của thế kỷ trước, theo Burmister (1943) [1], xem đó là hệ kết cấu nhiều lớp đàn hồi đặt trên lớp nền bán không gian vô hạn đàn hồi. Nhiều tác giả sau đó đã phát triển và dần hoàn thiện cho bài toán hệ nhiều lớp kiểu này, Huang (1969, 2007) [2]. Ngoài ra, bài báo cũng xác định sự ảnh hưởng của mức độ dính bám ở bề mặt tiếp xúc giữa hai lớp bê tông nhựa thông qua chỉ số mô-đun cắt phản ánh Ks đến ứng xử của hệ kết cấu.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu sử dụng polyolefin cải thiện chất lượng bi-tum và bê tông asphalt nâng cao khả năng kháng hằn vệt bánh xe

Nghiên cứu sử dụng polyolefin cải thiện chất lượng bi-tum và bê tông asphalt nâng cao khả năng kháng hằn vệt bánh xe

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu khả năng phối trộn và cải thiện chất lượng bi-tum của 4 loại polyolefin tại Việt Nam ...

Ứng dụng
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải LDPE đến một số chỉ tiêu cơ học của bê tông nhựa nóng trong phòng thí nghiệm

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải LDPE đến một số chỉ tiêu cơ học của bê tông nhựa nóng trong phòng thí nghiệm

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia phế thải nhựa gốc LDPE theo phương pháp trộn khô đến các chỉ tiêu Marshall, cường độ kéo gián tiếp của bê tông asphalt nóng.

Nghiên cứu đề xuất giới hạn độ chụm của độ ổn định và độ dẻo khi thí nghiệm Marshall ở Việt Nam

Nghiên cứu đề xuất giới hạn độ chụm của độ ổn định và độ dẻo khi thí nghiệm Marshall ở Việt Nam

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu đề xuất giới hạn độ chụm khi thí nghiệm độ ổn định và độ dẻo Marshall của bê tông nhựa (BTN) nóng ở Việt Nam.

Nghiên cứu đề xuất giới hạn chiều sâu lún, điểm bong màng nhựa và độ chụm khi thí nghiệm lún vệt bánh xe ở Việt Nam

Nghiên cứu đề xuất giới hạn chiều sâu lún, điểm bong màng nhựa và độ chụm khi thí nghiệm lún vệt bánh xe ở Việt Nam

Nghiên cứu đề xuất giới hạn chiều sâu lún, điểm bong màng nhựa và độ chụm khi thí nghiệm lún vệt bánh xe ở Việt Nam

Nghiên cứu xác định độ lệch chuẩn của các chỉ tiêu cơ bản khi thi công các lớp mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam

Nghiên cứu xác định độ lệch chuẩn của các chỉ tiêu cơ bản khi thi công các lớp mặt đường bê tông nhựa ở Việt Nam

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định độ lệch chuẩn của các chỉ tiêu cơ bản như độ ổn định, độ dẻo Marshall, chiều dày lớp, độ chặt đầm nén, hàm lượng nhựa, thành phần cấp phối cốt liệu khi thi công các lớp bê tông nhựa (BTN) chặt ở Việt Nam gần đây.

Nghiên cứu sử dụng phế thải nhựa làm phụ gia theo phương pháp trộn khô tăng cường độ ổn định Marshall của bê tông asphalt

Nghiên cứu sử dụng phế thải nhựa làm phụ gia theo phương pháp trộn khô tăng cường độ ổn định Marshall của bê tông asphalt

Bài báo trình bày các kết quả bước đầu nghiên cứu thực nghiệm trong phòng đánh giá khả năng sử dụng chất thải nhựa làm phụ gia theo phương pháp trộn khô cải thiện cường độ ổn định Marshall của bê tông asphalt nóng.

Nghiên cứu sử dụng thiết bị không phóng xạ không phá hủy - Troxler kiểm soát độ chặt đầm nén bê tông nhựa nóng hiện trường

Nghiên cứu sử dụng thiết bị không phóng xạ không phá hủy - Troxler kiểm soát độ chặt đầm nén bê tông nhựa nóng hiện trường

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu sử dụng thiết bị điện từ không phóng xạ, không phá hủy - Troxler Model 2701-B Plus kiểm soát chất lượng đầm nén các lớp bê tông nhựa (BTN) nóng ở hai đoạn hiện trường thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và QL6.