Nghiên cứu thêm phương án đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Đường sắt 19/05/2023 09:29

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy chỉ đạo đơn vị liên quan nghiên cứu bổ sung phương án đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam để làm cơ sở so sánh, lựa chọn.

Nghiên cứu thêm phương án đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam - Ảnh 1.

Một tuyến đường sắt tốc độ cao tại Trung Quốc - Ảnh Internet

Theo Thông báo kết luận tại cuộc họp về triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy giao các đơn vị liên quan nghiên cứu bổ sung kịch bản đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam chỉ chở khách và kịch bản chở khách kết hợp hàng hóa để làm cơ sở so sánh, lựa chọn.

Cụ thể, sau khi nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy kết luận dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là dự án có quy mô lớn, công nghệ - kỹ thuật phức tạp, cần nhiều nguồn lực lớn để đầu tư, là động lực quan trọng để tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội cả nước và được Bộ Chính trị yêu cầu nghiên cứu cẩn trọng, toàn diện, kỹ lưỡng.

Quán triệt định hướng của Bộ Chính trị tại kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Chính phủ, kết luận của Hội đồng thẩm định nhà nước, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt, đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham khảo kinh nghiệm quốc tế; cập nhật, bổ sung nghiên cứu hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Trong đó lưu ý, trên cơ sở các kịch bản đầu tư đã nghiên cứu, nghiên cứu bổ sung hai kịch bản làm cơ sở để so sánh, lựa chọn gồm:

Phương án đầu tư đường sắt mới chỉ vận tải hành khách, bổ sung đường sắt hiện hữu cải tạo, nâng cấp, điện khí hóa phù hợp với lộ trình cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) để vận tải hàng hóa.

Phương án đầu tư xây dựng mới đường sắt trên trục Bắc - Nam theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa để vận tải hành khách và hàng hóa.

Về hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đề nghị cơ bản giữ nguyên hướng tuyến đã thống nhất với các địa phương trước đây. Đối với một số địa phương có ý kiến điều chỉnh, yêu cầu Ban QLDA đường sắt, đơn vị tư vấn triển khai ngay công tác rà soát và làm việc để thống nhất; khẩn trương nghiên cứu, làm việc với các địa phương về phạm vi, vị trí bổ sung các ga hàng hóa đối với kịch bản vận tải chung hành khách và hàng hóa.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy giao Ban QLDA đường sắt, đơn vị tư vấn rà soát nhiệm vụ, dự toán hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam. Nếu cần thiết đề xuất một số chuyên gia nước ngoài có chuyên môn sâu về công nghệ - kỹ thuật (thông tin, tín hiệu, phương tiện, khai thác vận tải…) tham gia dự án để bảo đảm tiến độ, chất lượng lập báo cáo.

Viện Chiến lược và phát triển GTVT có nhiệm vụ cập nhật, bổ sung số liệu, kết quả dự báo nhu cần vận tải cho các kịch bản đầu tư đường sắt trên trục Bắc - Nam (khai thác khách và khai thác hỗn hợp khách, hàng hóa).

Ý kiến của bạn

Bình luận