Nghiên cứu ứng xử tại mặt đường hiện hữu khi xây dựng nền đường đắp mới gia cố cọc xi măng đất - vải địa kỹ thuật

12/01/2018 12:11

Do nhu cầu mở rộng hạ tầng giao thông, việc xây dựng nền đường đắp gia cố cọc xi măng đất (CXMĐ) gia cường vải địa kỹ thuật (VĐKT) bên cạnh mặt đường hiện hữu (MĐHH) ngày càng trở nên phổ biến.

THACH_Page_1
THACH_Page_2
THACH_Page_3
THACH_Page_4
THACH_Page_5
THACH_Page_6
THACH_Page_7
THACH_Page_8
THACH_Page_9
Ý kiến của bạn

Bình luận